fbpx

Model formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

• Aan
CreAnita 
Rijnlandpad 8
2273 CV Voorburg
anita@creanita.eu
06-19010777

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goedere/levering van de volgende dienst herroep/herroepen:

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)